е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-36 / 24.10.2016 г.

"Осигуряване на публичност и информираност във връзка с реализирането на дейностите по проект "Община Лом - в грижа за децата", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с Административен договор BG05M9OP001-2.004-0014"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: обява за дъбиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objava_U_36.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: техническа спесификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: образци, проект на договор и др. изисквания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_proekt_dog.zip 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: информация до аоп за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info za publikuvana obqva.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 23.11.2016 г.

Публикувано на: 23.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 publ..pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 23.11.2016 г.

Публикувано на: 23.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 publ..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Коментар: Договор 215
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 215.pdf 19.5.2021 г.