е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-3 / 17.9.2016 г.

Пазарни консултации за проект: "Ремонт и рехабилитация на път PER2006 /III-8114, Брезник - Бегуновци/ - Режанци - Ребро"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_spec_KS_Breznik (1).xlsx 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dok.rar 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ПК-3 / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pakana OPM.PDF 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie p.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-421 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta STROIKONSULT.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-426 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta PP KJUSTENDIL.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-427 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta TRAKTUR.pdf 17.3.2021 г.