е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-17 / 11.9.2019 г.

"Доставка на техническо оборудване за нуждите на проект "Патронажна грижа в Община Лом" с Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0034, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Решение АОП Д 17
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_17.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_D_17.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_17_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS D_17.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_D_17.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d17.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protoiol 1 d17.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 d17.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 9 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d17.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_212_Dartek_.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 11 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_17.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 12 / 2.1.2020 г.

Публикувано на: 02.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_D_17_.pdf 21.1.2021 г.