е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-19 / 24.8.2015 г.

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Дупница.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.doc 22.1.2021 г.

Покана за участие № 42-01-151 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) poka.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.9.2015 г.

Публикувано на: 12.09.2015 г.
Коментар: Протокол от работа на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP19-prot.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.9.2015 г.

Публикувано на: 24.09.2015 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.i cenovo.pdf.pdf 22.1.2021 г.