е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-32 / 4.9.2018 г.

Публично състезание с предмет:"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА СЕЗОН 2018 - 2019 Г."по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631303735
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация 2018-2019.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор зимно 2018-2019.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация зимно поддържане 2018-2019.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.pdf 7.5.2021 г.

Решение за откриване № 52 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-158(1) / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_zimno_2018-2019.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 58 / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie58 ot 10.10.2018 g..pdf 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 12.11.2018 г.

Публикувано на: 12.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.11.2018 г.

Публикувано на: 12.11.2018 г.
Коментар: Договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори_cor.rar 7.5.2021 г.