е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-99 / 27.7.2016 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по проекти "Рехабилитация и реконструкция на бул."Христо Ботев " и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към него на територията на гр. Роман , община Роман във връзка с подготовката на община Роман за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) documentacia.docx 17.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ -1.pdf 17.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление 1.fed 17.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 1.fed 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №1.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.jpg 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол2.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обявление за възложена поръчка1.fed 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНЖРОУД ТЕХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНЖРОУД ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 17.1.2021 г.