е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-1 / 22.4.2020 г.

Доставка на хранителни продукти по 5 обособени позиции: ОП 1: Доставка на хляб и хлебни изделия ОП 2: Доставка на месо и месни изделия ОП3: Доставка на други хранителни продукти ОП:4 Доставка на други хранителни продукти - консервирани, замразени, пакетирани ОП 5: Доставка на мляко и млечни продукти

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 11.8.2020 г.
Файлове актуални към: 11.8.2020 г.

Решение № 1 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 11.8.2020 г.

Обявление № 2 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 11.8.2020 г.

Документация за участие № 3 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentcia_ukazania_za_uchastie_2020г_1.doc 11.8.2020 г.

Образци на документи № 4 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Obrazci_Hrani_2020_1.doc 11.8.2020 г.

Техническа спецификация № 5 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Tehnicheska_specificacia 2020.doc 11.8.2020 г.

Методика за оценка № 6 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Metodika 2020.docx 11.8.2020 г.

Образци на документи № 7 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Proekt_Dogovor_PO_1_5.doc 11.8.2020 г.

Образци на документи № 8 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Prilojenie_1_za_informacia.doc 11.8.2020 г.

Образци на документи № 9 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7_Prilojenie_2_za_informacia.docx 11.8.2020 г.

Други документи № 10 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 11.8.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 11.8.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 11.8.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 13 / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ АЗ ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.pdf 11.8.2020 г.

Техническа спецификация № 14 / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Tehnicheska_specificacia 2020_new.doc 11.8.2020 г.

Образци на документи № 15 / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Obrazci_Hrani_2020_new.doc 11.8.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 11.8.2020 г.