е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка 32 / 17.9.2016 г.

Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за: 1. Обект: Път HKV2052 /III-598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km 2+077.74 2. Обект: Път HKV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа-ман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300 3. Обект: Път HKV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 1+710.21 4. Обект: Път HKV2039 /II-59, Крумовград-п.к.II-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 3+464.20

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumenti.rar 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление 91-00-654.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране № 3 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-12.pdf 16.1.2021 г.