е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-2 / 8.1.2018 г.

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072060
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva po 20,al. 3.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dop. informaciq.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване на срока.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol elektr.uslugi.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на доставчик на услугата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reh. elektr.uslugi.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 15.1.2021 г.