е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-12 / 1.10.2018 г.

"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2018/2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.12.2018 г.
Файлове актуални към: 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci_0 (1).rar 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tsenova oferta (1).doc 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа специ.docx 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokum.pdf 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info zim.pdf 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване.pdf 15.12.2018 г.

Документация за участие № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16102018112233.pdf 15.12.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16102018112233.pdf 15.12.2018 г.

Договори за изпълнение № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) iзимно.pdf 15.12.2018 г.