е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-1 / 4.7.2019 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Брезник през зимен сезон 2019-2020г. по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentaciya.rar 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-83 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyvlenie.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-1 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № ВП-435 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie ceni zimno.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-450 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izpylnitel.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-162 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl vyzlojena zimno.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 117 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. zimno 117.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 118 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. zimno 118.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 119 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. zimno 119.pdf 17.3.2021 г.