е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 135 / 25.10.2019 г.

"Проектиране и авторски надзор на реконструкция на водопровод по улици: ул. "Армира", ул. "Любен Каравелов", ул. "Пейо Яворов", ул. "Любимец", ул. "Яни Попов", ул. "6-ти септември"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 18.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява Ивайловград СМР спорт в.01.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 -Техническа спецификация.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на въпрос.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8 / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проектиране.pdf 18.1.2021 г.