е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-13 / 23.2.2018 г.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ" ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Пелистър" № 15, с административен адрес гр. Лом, ул. "Пелистър" № 15, бл. 4-2, вх. А, вх. Б и вх. В"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Строител", с административен адрес гр. Лом, ул. "Славянска" № 53а, вх. А и вх. Б"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Дунав", с административен адрес гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" № 66, вх. А и вх. Б"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "Мечта", с административен адрес гр. Лом, ул. "Дядо Цеко войвода" № 45 вх. А, вх. Б и вх. В";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TC.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_ocenka i nadzor_Lom_OPRR.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie za otvarqne ceni.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 8 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 9 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad_U_13.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) r.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Договор 120
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 120.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Договор 121
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 121.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Договор 128
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 128.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 16 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка У 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl porachka U 13.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 17 / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie xa vuzl.poruchka_u13.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Коментар: Договор 149
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 149.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 19 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_OP_1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 20 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 149
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr_dog_149_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 21 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 128
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u_13_2018.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 22 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 120
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u13_pr_dog_2018.pdf 24.1.2021 г.