е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-74 / 29.5.2018 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството по пет обособени позиции."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: 2. Tehn. specifikacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacii.pdf 22.1.2021 г.

Покана № 3. / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: 3. Pokana
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана .pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: 4. Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci proektirane .docx 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Коментар: 1. Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 5. / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: 5. Протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протоколи.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 6. / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: 6. Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад-.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 7. / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: 7. Решение за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: 8. Договор Редискавър
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) дог. Редискавъри.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: 10. Договор Трансконсулт Инженеринг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог. Трансконсулт.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: 9. Договор Би Ес Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог. Би Ес Проект.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 11. / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: 11. Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение или допълнителна информация1.pdf 22.1.2021 г.