е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0001 / 19.1.2018 г.

Доставка на горива за зареждане на автомобили и друга техника собственост на Община Угърчин, чрез използване на карти за безналично плащане.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533343938
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 825389/19.01.2018 г. / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 832116/27.02.2018 г. / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка .pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 92/02.02.2018 г. / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Борсов договор №92
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор №92_02.02.2018 г..pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 93/02.02.2018 г. / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Борсов договор №93
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор №93_02.02.2018 г..pdf 27.1.2021 г.