е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-14 / 7.3.2018 г.

"Предоставяне на експертни услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Лом по процедура BG16M1OP002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Приоритетна ос 2 "Отпадъци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie U14.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie U14.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Документация, методика и техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obraztsi_proektno pr. kompost.doc 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) y14.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 y14.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 y14.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y14.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Договор 106
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 106.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl poachka U-14.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie pr U14.pdf 7.5.2021 г.