е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка СОО4 / 27.4.2017 г.

"Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Текущ ремонт улична мрежа.rar 20.1.2021 г.

Заповед № / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Заповед на Възложителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_комисия - асфалт_тотал КЛАСИРАНЕ.pdf 20.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател на комисия.pdf 20.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Заповед на Възложителя за определяне на изпълнител по поръкачата, класиран на I-во място
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за определяне на изпълнител.pdf 20.1.2021 г.