е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка Обява №1010 / 28.2.2019 г.

"Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Угърчин за 2019 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 16.1.2021 г.

Образци за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация_за_публикувана_обява.pdf 16.1.2021 г.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП № Обява за обществена поръчка №1010/28.02.2019 г. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Стойност: 69 990,00 лв.
Коментар: Обява №1010/ 28.02.2019 г. на основание, чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_1010.pdf 16.1.2021 г.

Информация АОП - удължаване срок № / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Коментар: Информация относно удължаване срока за получаване на оферти по повод обява №1010 от 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо_удължаване.pdf 16.1.2021 г.

Заповед за удължаване срок (на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП) № / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Коментар: Заповед за удължаване срока на обява 1010/28.02.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед_удължаване заличен.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Коментар: Разяснение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение_1_ел_заличен..pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията, утвърден на 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_ел..pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Договор №34-114 от 04.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_заличен.pdf 16.1.2021 г.