е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-86 / 3.11.2017 г.

Събиране на оферти с обява: Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи на обект: "Канализация село Краище, община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 28.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor 7.rar 28.1.2021 г.