е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0013 / 17.5.2018 г.

"Изпълнение на СМР - рехабилитация, основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537333330
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Стойност: 8 000 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение пътища.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Стойност: 8 000 000,00 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление пътища.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие пътища.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request СМР__Рамково.zip 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване_ .docx 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Разяснение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1_пътища.pdf 16.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_пътища.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_РС_пътища.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 _РС_пътища.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_цени_РС пътища.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_0013.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4_0013.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол №5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №5_0013.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Решение №506_21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕшение №506.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Решение №530/13.09.2018 г. за изменение на Решение №506/21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №530_13.09.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Образци за попълване във връзка с покана с Изх.№4777_27.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Покана с Изх.№4777_27.09.2018 г. до "Виастрой" АД при условията на чл.82, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.82, ал.3 от ЗОП за конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана №4777_27.092018.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Рамково споразумение №80-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рамково споразумение.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Протокол_12.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Покана.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Решение №569_12.10.2018 г за определяне на изпълнители по конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №569_12.10.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - Рамковво споразумение №80-113/26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_Рамково.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: ИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект_ул.П.Р.Славейков, ул.Ген Сираков.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Покана с Изх.№5356_29.10.2018 г.до "Виастрой"АД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana 5356.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Образци за попълване във връзка с Покана с Изх.№5356_29.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци_5356.doc 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Решение №594_13.11.2018 г.за определяне на изпълнител по конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_594_13.11.2018 g..pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Протокол_13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_5356_13.11.2018 g..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 22.1.2019 г.

Публикувано на: 22.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_конкретни договори.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.1.2019 г.

Публикувано на: 22.01.2019 г.
Коментар: Договор №88-113 от дата 23.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №88-113_23.10.2018 .pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.1.2019 г.

Публикувано на: 22.01.2019 г.
Коментар: Договор №101-113 от дата 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №101-113_03.12.2018.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Покана с изх. №1011 от 28.02.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_28.02.2019.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vasil_Levski_patni.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ИП_Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Geodezia_Vasil_Levski.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ИП ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PBZ_Vasil_Levski.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_Васил Левски.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Решение №73 от 15.03.2019 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_73_15.03.2019.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №88-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 88-113_Обявление за приключил договор.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №101-113 от 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 101-113_обявление за приключил договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Покана изх. №2801 от 05.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана 2801 от 05.06.2019.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Приложения за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Priloveniq za popylvane.docx 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Решение №159 от 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_159 от 20.06.2019.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията от 20.06.19
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_20.06.2019.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Обявление №921383/10.07.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_възложена_поръчка_улици.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Договор №33-113/04.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_улици.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление №924953/29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_заличено.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Покана №3869 от 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_3869_02.08.2019.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията от 19.08.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_19.08.2019.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: Решение №206 от 19.08.2019 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_206_19.08.2019.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка 932519
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка улици_2019 и бедствия и аварии.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил договор.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на конкретна поръчка по рамково споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 68-113.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на конкретна поръчка по рамково споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 50-113.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Обявление №944700
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 944700.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Коментар: Покана №1018 от 02.03.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_1018.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол17.03.2020.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Решение 113 от 17.03.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_113.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Обявление №974783, публикувано в РОП на 01.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Виастрой АД (2).pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_Виастрой АД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Покана 2494 от 29.05.2020 г. на Кмета ма Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_2494.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Образци за попълване към Покана 2494/29.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията от 15.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 15.06.2020.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение №195 от 15.06.2020 на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител №195 от 15.06.2020.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 29.12.2020 г.

Публикувано на: 29.12.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поручка текущи ремонти.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.12.2020 г.

Публикувано на: 29.12.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поручка текущи ремонти.pdf 16.1.2021 г.