е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-17 / 14.4.2016 г.

"Осигуряване на публичност, визуализация и доставка на рекламни материали по проект BG04-02-03-055-003 "Използване на възобновяема енергия в домовете за възрастни хора в с. Добри Дол и административната сграда на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_Publ_Viz_EEVE.rar 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) utvarden_protokol_publich_nor.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_2016.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 5 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 30.7.2021 г.