е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-2 / 28.4.2017 г.

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "АВАРИЕН РЕМОНТ НА НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД ОТ ПС "ДОБРИ ДОЛ" ДО НР V 300 М? - І-ВИ ЕТАП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq i metodika.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt na dogovor_vodoprovod_dobri dol (1).doc 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_vodoprovod_dobri dol.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 7 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Доклад за съответствие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад за съответствие.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 8 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - Архитектура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Архитектура.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 9 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - Водоснабдяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водоснабдяване.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 10 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 11 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проектп - Геология
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геология.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 12 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - Електро
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Електро.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 13 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - Конструкции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Конструкции.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 14 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - ПБ, ПБЗ, ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБ, ПБЗ, ПУСО.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 15 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Инвестиционен проект - ПЪТНА И ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПЪТНА И ВОБД.rar 2.12.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 16 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 2.12.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 17 / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Коментар: РАЗЯСНЕНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 2.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 18 / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Коментар: Съобщение за временна мярка "спиране на процедурата"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobsntenie za spirane na procedurata.pdf 2.12.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 19 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Решение за удължаване обявените срокове на процедурата във връзка с производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izmenenie i dop.in.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 1.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 21 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Коментар: Протокол №2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2_S_2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 22 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Коментар: Протокол №3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3_S_2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 23 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Коментар: Решение №16 от 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_S_2.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор 191
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_191.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 25 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 2.12.2021 г.