е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 28.5.2020 г.

Авторски надзор Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спесификация.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 2 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 3.7.2020 г.