е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 28.5.2020 г.

Авторски надзор Ремонт и благоустрояване на ДГ "ЗОРА" гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спесификация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 6 / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 20.1.2021 г.