е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 58 / 10.10.2017 г.

,,Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор на обект: ,,Преустройство на Помощно училище ,,Минко Неволин" в Център за социална рехабилитация и интеграция, други здравни и социални дейности в УПИ I - 2194 кв. 88 по плана на гр. Карнобат - I етап: ,,Преустройство на първи етаж в двуетажна сграда на ПУ ,,Минко Неволин" в Център за социална рехабилитация и интеграция"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № РД 842.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 22.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.doc 22.1.2021 г.

Протокол № 6. / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 9. / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 10. / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpalnitel.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 11. / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazlagane.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 13. / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на дог.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dog.pdf 22.1.2021 г.