е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-15 / 2.10.2019 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2019/2020 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Обява изх. № РД 9100 - 81/11.10.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2. / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Документация за участие (техническа спецификация; оценка; образци за попълване; проект на договор;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация зимно.zip 20.6.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Информация изх. № Рд 2400 - 628/11.10.2019г., ID 9093343 за публикувана обява в профил на купувача
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 20.6.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 23.10.2019 г.

Публикувано на: 23.10.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 85/23.10.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 20.6.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 23.10.2019 г.

Публикувано на: 23.10.2019 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 646/23.10.2019г. (ID 9093796) за удължаване на срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 20.6.2021 г.

Протокол № 6. / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 733/31.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 20.6.2021 г.

Договор № 7. / 22.11.2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 217/21.11.2019г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 20.6.2021 г.