е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 5.5.2017 г.

00384-2017-0006 "Доставка на материали и оборудване по проект "Обучение за успех", необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект "Обучение за успех", по договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0413-C01,по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по 9 обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 8.6.2017 г.

Публикувано на: 08.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за Ценови.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 5.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Решение за ИЗМЕНЕНИЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за ИЗМЕНЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-4.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-5.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-6.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-7.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-8.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-9.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 20 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 21 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 22 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 23 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 24 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-4.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 25 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-7.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 26 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-8.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 27 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-9.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 28 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-5.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 29 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-6.pdf 30.7.2021 г.