е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-11 / 8.6.2018 г.

Предоставяне на консултантски услуги по проект: "Изграждене, оборудване и обзвавеждане на спортно игрище в гр.Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 1 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор услуга.pdf 18.5.2021 г.