е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0006 / 24.8.2017 г.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439313439
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 1 / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Стойност: 250 375,00 лв.
Коментар: 802376
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Коментар: 802378
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_Ugrch_Vodoprovodi_Publ.systez_publikuvane.docx 23.1.2021 г.

Други документи № 4 / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Коментар: Работен проект+КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PПроект.rar 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.9.2017 г.

Публикувано на: 25.09.2017 г.
Коментар: Съобщение цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛО №1_25.09.2017.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2_26.09.2017.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №3 _29.09.2017.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Коментар: РЕШЕНИЕ №1033_29.09.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ_29.09.2017.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР №37-113_30.10.2017 Г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №37-113_30.10.2017 г..pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Линеен календарен план график.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разпределение човешки ресурс.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №812975_02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №812975_02.11.2017 г..pdf 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №37-113_30.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил Договор №37-113_30.10.2017 г..pdf 23.1.2021 г.