е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-16 / 9.9.2019 г.

"Доставка на техническо оборудване за нуждите на Община Лом по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на компютърни конфигурации и/или периферия и лицензи" Обособена позиция №2: "Доставка на сървър"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_D_16.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBJAVLENIE_D_16.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTATSIJ_D_16.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: технически спецификации ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_2.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_D_16.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_D_16.doc 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d16.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_D_16.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_D_D_16_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Коментар: Решение_31
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_31_D_16_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложен поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl vuz por d16.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 223.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 224.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 16 / 22.11.2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_1_D_16_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 17 / 22.11.2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_2_D_16_.pdf 7.5.2021 г.