е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-121 / 11.11.2019 г.

"ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0006 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ" В ГР. КАРНОБАТ" ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "BG05M9OP001-2.019 ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ - ЕТАП 2 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА" КОМПОНЕНТ 1 ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обява № 1. / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 15.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za publikuvana obqva.PDF 15.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 15.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Техническа спеицификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.PDF 15.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.PDF 15.1.2021 г.

Образци № 6. / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7. / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 8. / 3.1.2020 г.

Публикувано на: 03.01.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Договор Кан Учтехспорт България ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Кан Учтехспорт Спорт ЕООД.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Коментар: Договор Перун ККБ ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Перун ККД ЕООД .pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 7.2.2020 г.

Публикувано на: 07.02.2020 г.
Коментар: Договор Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Смарт Бизнес Къмпани ЕООД.pdf 15.1.2021 г.