е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-34 / 20.8.2015 г.

00384-2015-0020 Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор по 2 oбособени позиции: Обособена позиция № 1: "Осъществяване на строителен надзор за обект: "Възстановяване на засегната водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина" и Обособена позиция № 2: "Осъществяване на строителен надзор за обект: "Възстановяване на пътната настилка в гр. Бяла Слатина", по проект "Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.8.2015 г.

Публикувано на: 26.08.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 надзор.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol -1 Nadzor.doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови- Str. nadzor Solidarnost.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 надзор солидарност.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 надзор солидарност.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4 надзор солидарност.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ Оценка на съответствие - Str. nadzor Solidarnost.doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 10 / 18.11.2015 г.

Публикувано на: 18.11.2015 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie - Ocenka Suotvet - Putinvest, Ekspert Disijuns.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 11 / 1.12.2015 г.

Публикувано на: 01.12.2015 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii ucastie - Ocenka Suotvetstvie - Agrovod, Kontrol 2015.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 18.12.2015 г.

Публикувано на: 18.12.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Ocenka suotvetstvie OP-1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 18.12.2015 г.

Публикувано на: 18.12.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Ocenka suotvetstvie OP-2.pdf 19.5.2021 г.