е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО1-2019 / 29.3.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Авариен ремонт на покрива на читалище "Съзнание" гр.Белослав, община Белослав, област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_Строителен надзор.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация - Път Разделна-вdtt rev..docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_надзор покрив.docx 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Протокол от комисия за разглеждане и оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_СН_покрив.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.