е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-38 / 2.12.2019 г.

"Изготвяне на работен проект за аварийно възстановяване на подпорна стена на бивш Дом за деца "Милосърдие", ул. "Димитър Ангелов" № 5, гр. Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva_U_38_new.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_za_publikuvana_obqva_U_38.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ_U_38_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Договор 21
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_21_.pdf 30.7.2021 г.