е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-37 / 6.12.2016 г.

00384-2016-0020 "ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.vodoprovodi-0.rar 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie-vodoprovodi.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Разяснение №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie2.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Коментар: Разяснение №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Коментар: Разяснение №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 4.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Разяснение №5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 5.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Разяснение №6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 6.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови-Водопроводи.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 14 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 15 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.