е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-31 / 19.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява №14/19.10.2018г. "Доставка на офис оборудване и офис техника за нуждите на Община Бяла Слатина по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на офис оборудване и офис техника, необходими и произтичащи от дейностите по проект с рег. №19-ОР/05.06.2018 г. с наименование "Преоборудване на работната среда в Община Бяла Слатина за пълноценна трудова интеграция на лица с увреждания", финансиран от Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика" и Обособена позиция №2 "Доставка на офис оборудване за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина и Кметствата на територията на община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване срок за оферти.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи на Възложителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Заповед за утвърждаване на протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за утвърждаване.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 20.6.2021 г.