е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-5 / 7.12.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип и Детска млечна кухня в гр. Брезник по девет обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) UKAZANIA DSP.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TEHN. SPECIFIK. DSP.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr. DSP.rar 17.3.2021 г.

Приложения № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения 1-1 до 1-9.xls 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-109 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info DSP.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-5 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQWA DSP.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-114 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) INF. SROK. DSP.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol DSP hrani.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovori KRISI 2007n.pdf 17.3.2021 г.