е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-27 / 2.4.2018 г.

Осигуряване на информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1" Изработка, доставка и монтаж на артикули, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" Обособена позиция № 2 "Изработка и доставка на рекламни печатни материали, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: ТЗ и ТС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ i TS.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 2.12.2021 г.

Други документи № 5 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapovet y27.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 6 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info y27.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 7 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie y27.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 y27.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 u27.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Утвърден Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 u27.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Договор № 122
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 122.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Договор № 123
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 123.pdf 2.12.2021 г.