е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-6 / 11.5.2020 г.

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор на обект: "Частични ремонтно - възстановителни работи на брегозащитно съоръжение в района на рибарско пристанище "Чайка" град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Покана № 1. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Покана изх. № РД 7000 - 462/12.05.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Задание за проектиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Задание за проектиране.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Приложения към задание за проектиране (Виза за проектиране;- Договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост № 200/14.11.2012 г.;- Решение на МС № 809/08.10.2012 г.;- АДС № 8318/27.09.2012 г.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към задание за проектиране.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за попълване.zip 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор.docx 15.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 360/20.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 15.1.2021 г.

Договор № 7. / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 98/26.05.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 15.1.2021 г.

Договор № 8. / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20 - 98/26.05.2020г. (Задание за проектиране; Техническо предложение; ценово предложение)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.pdf 15.1.2021 г.