е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 9.1.2018 г.

00384-2018-0001 "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.1.2018 г.

Публикувано на: 11.01.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 3.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 12 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към Договор № 37 от 18.04.2018.pdf 23.1.2021 г.