е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-1 / 5.1.2015 г.

"Доставка на един нов автомобил с висока проходимост"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване на процедурата от дата 19.01.2015г..doc 30.7.2021 г.