е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-17 / 13.2.2018 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Белица, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Konsultirane Ulici.rar 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie.pdf 27.1.2021 г.

Протокол №1 № / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 27.1.2021 г.

Решение № / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 27.1.2021 г.