е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-5 / 14.6.2017 г.

"Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за: 1) местностите: "Лозето" с площ 577,429 дка., "Арбанас" с площ от 28.669 дка., "Долен Арбанас" с площ 1,067 дка. и "Широки дол" с площ от 2,450 дка., всички намиращи се в землището на гр. Радомир, общ. Радомир; 2) местността "Габер" с площ от 400 дка., находяща се в землището на с. Дивотино, общ. Перник; 3) местността "Ганьовец" с площ от 80.931 дка., находяща се в землището на гр. Перник, общ. Перник и 4) местността "Пешови ливади" с площ 299,709 дка., находяща се в землището на гр. Перник, общ. Перник". ДОСИЕ: ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДАДЕНА ОТ ЕКСПЕРТА В ОБЩИЯ АРХИВ НА ОА НА 29.03.2019Г.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява № 1 / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: АОП№ 9065267
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentaciа.zip 26.1.2021 г.

Техническо задание № 3 / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 tehnichesko zadanie.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 4 / 6.7.2017 г.

Публикувано на: 06.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.PDF 26.1.2021 г.

Протокол № 5 / 28.7.2017 г.

Публикувано на: 28.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - 2.PDF 26.1.2021 г.