е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0006 / 16.3.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор на проект №11/07/2/0/00545:"Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535323134
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация СН.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 835752/16.03.2018 г. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Стойност: 90 735,76 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение СН.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 835771/16.03.2018 г. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Стойност: 90 735,76 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление СН.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Протокол №1_16.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_СН_545.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_цени_СН545.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Проткол №3_06.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_СН_545.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Протокол №4_08.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4_СН_545.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Решение №576_26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №576_26.10.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Протокол №2_01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_2СН_545.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.12.2018 г.

Публикувано на: 19.12.2018 г.
Коментар: Договор №105-113_10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_zalichen.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 19.12.2018 г.

Публикувано на: 19.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор строителен надзор.pdf 16.1.2021 г.