е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-2 / 3.7.2018 г.

"Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на територии по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в община Перник, община Земен и община Ковачевци, област Перник по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078045
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява № 1 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentaciq_2018 -ОП-2.zip 26.1.2021 г.

Техническо задание № 3 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnichesko zadanie.zip 26.1.2021 г.

№ 4 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 26.1.2021 г.