е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-103 / 29.12.2017 г.

Открита процедура: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, обществена трапезария, детска градина, и за потребителите на проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", и за други обекти на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 2.1.2018 г.

Публикувано на: 02.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 2.1.2018 г.

Публикувано на: 02.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2018 г.

Публикувано на: 03.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq 2.rar 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i Grafic.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 2.8.2018 г.

Публикувано на: 02.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 2.pdf 28.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za pr.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка - прекратяване № / 7.9.2018 г.

Публикувано на: 07.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.