е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-24 / 5.4.2016 г.

"Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община ИВАЙЛОВГРАД по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.".

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.4.2016 г.

Публикувано на: 05.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.1.2021 г.

Протокол № 2 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от работата на комисията.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 9.6.2016 г.

Публикувано на: 09.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-102.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 21.10.2016 г.

Публикувано на: 21.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 18.1.2021 г.