е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-3 / 27.2.2019 г.

"Доставка на ел. материали за улично и парково осветление на територията на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_D_3.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva D_3_zal_info.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_proekt_dog.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razjasnenie_D_3.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срок на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info d3.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 8 / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved d3.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie d3.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 d3_.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Утвърден протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 d3.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Договор 91
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 91_.pdf 20.6.2021 г.