е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 5.10.2015 г.

Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползуване на детска площадка м/у кв.68,76,70,77 и улици с ос.т. 189,186,187-с. Червен брег

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239323431
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване № 18 / 5.10.2015 г.

Публикувано на: 05.10.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.ch.breg.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.10.2015 г.

Публикувано на: 13.10.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot22.pdf 23.1.2021 г.

Доклад № / 13.10.2015 г.

Публикувано на: 13.10.2015 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad22.pdf 23.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 22/19,10,2015 / 19.10.2015 г.

Публикувано на: 19.10.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh22.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_cherven_breg.pdf 23.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-176-(1) / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infoDogCherven.pdf 23.1.2021 г.