е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-46 / 19.6.2017 г.

"Текущ ремонт на административна сграда на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.1.2021 г.

Протокол №1 № / 28.7.2017 г.

Публикувано на: 28.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 11.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshetie.pdf 20.1.2021 г.

Решение № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.10.2017 г.

Публикувано на: 18.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.10.2017 г.

Публикувано на: 18.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 6.12.2017 г.

Публикувано на: 06.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.1.2021 г.