е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-28 / 18.9.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗНИЕ с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА СЕЗОН 2017 - 2018 Г." с две обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383534
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване № / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.zimno 2017.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Документация за участие по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq zimno2017.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor zimno.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci zimno.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Приложение 2 - Протокол за извършената работа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1 Otchet-1.xls 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № 35 / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie zimno 2017.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol zimno .pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 38 / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie zimno .pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Договор с приложения по обособена позиция 1 и 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor s prilojeniq.rar 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-67/05.04.2018 г. / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Зимно поддържане.pdf 18.1.2021 г.